Klantenservice

Klachten

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent met onze producten en onze services. Toch kan het gebeuren dat er iets fout gaat of dat niet tevreden bent. Neem direct met ons contact op via 088 1885 185 of via klantenservice@deuren.nl. Wil je een officiële klacht indienen? Vul dan het klachtenformulier in of e-mail de klacht naar klantenservice@deuren.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Klachtenprocedure
 1. Stuur je klacht zo snel mogelijk in na het ontstaan van de klacht. Omschrijf je klacht op een duidelijke manier, stuur eventueel foto’s en je aankoopbewijs mee. Indienen van een klacht kan via e-mail: klantenservice@dekkerhout.nl of via het klachtenformulier.
 2. Wij reageren binnen maximaal 14 dagen op de klacht. Als het langer duurt om een antwoord te geven laten wij dat binnen 14 dagen weten.
 3. Als we de klacht niet in onderling overleg kunnen oplossen ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van WebwinkelKeur.
 4. Lukt het toch niet om door middel van de bemiddeling van Webwinkelkeur het geschil op te lossen? Dan kan de Geschillencommissie (Digidispuut) worden ingeschakeld. Deze Geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Hiermee worden (hoge) juridische kosten voor beide partijen voorkomen. Je betaalt eenmalig € 25 om jouw geschil bij de Geschillencommissie (Digidispuut) in te dienen. Deze kosten worden bij ons verhaald indien jij in het gelijk wordt gesteld.
 5. Op deze pagina vind je meer informatie: https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/
Klachtenregeling (artikel 14 Algemene Voorwaarden)

De klachtenregeling is omschreven in Artikel 14 (Klachtenregeling) van de Algemene Voorwaarden van WebwinkelKeur.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Back to top